Förtroendevalda i Kils kommun

Kenneth Bengtsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0554-19532 (arbete)

E-post:
kenneth.bengtsson@kil.se

Uppdrag (8 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsnytta i Kil AB Vice ordförande 2023-06-02
Kommunstyrelsens ekonomi- och beredningsutskott Ledamot 2023-01-10 2026-12-31
Samverkansnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Karlstadsregionens krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens tillväxtutskott Ordförande 2023-01-10 2026-12-31
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31