Förtroendevalda i Kils kommun

Anders Johansson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0554-19170 (arbete)

E-post:
anders.johansson@kil.se

Uppdrag (9 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Fryksdalens samordningsförbund Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Samhällsnytta i Kil AB Ordförande 2023-06-02
Karlstadsregionens krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ordförande 2023-01-10 2026-12-31
Samverkansnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens ekonomi- och beredningsutskott Ordförande 2023-01-10 2026-12-31
Kommunstyrelsens tillväxtutskott Ledamot 2023-01-10 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14