Förtroendevalda i Kils kommun

Moderaterna (M)

Antal personer (14 st)

Efternamn Förnamn
Bertilsson Christina
Malmgren Ivo
Tuback Torbjörn
Kjellberg Eva
Holmqvist Torbjörn
Lennemyr Winkler Irene
Fallström Jan
Fallström Ingela
Wallin Kent
Lindberg Åke
Falch Petter
Amnell Thomas
Olsson Lars
Eriksson Anders